Ginkel's Ginkel Olie Parfum Jasmijn 15ml 15ml

8,99 7,45
De beste prijs bij Vitamins.nl


Over Ginkel's Ginkel Olie Parfum Jasmijn 15ml 15ml

Ginkel's Parfumolie jasmijn Ingredienten Heliotropin, amyl cinnamal, hydroxycitonellal, geraniol, jonon, cinnamic alcohol Gebruik Te gebruiken als parfumolie Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden. Beschermende kleding dragen. Na het werken met dit product grondig (af)wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.